SPOTKANIE Z PROF. MIODKIEM

         

24 marca uczestniczyliśmy w wykładzie profesora Jana Miodka pt. „Co nowego w ojczyźnie polszczyźnie”. Pan profesor – wybitny językoznawca, jeden z najznamienitszych tarnogórzan i jednocześnie absolwent Staszica - podkreślał tempo przemian komunikacyjnych po 1989 roku. Język zmienia się szybko, ale zawsze trochę wolniej niż rzeczywistość… Profesor przedstawiał i akceptował te zmiany, które zgodne są z duchem polszczyzny. Namawiał, aby nie rezygnować z form tradycyjnych, choćby wydawały się nieco archaiczne. Odwołując się do form staropolskich,

 

profesor Miodek zwrócił uwagę, że na przykład niezgodne z dzisiejszymi normami archaizmy są we współczesnej polszczyźnie częste i nie należy ich zwalczać. „Jeśli mówimy o >>Święcie Trzech Króli<< czy odprawianiu >>Gorzkich Żali<< - to takie formy są dopuszczalne” – wyjaśnił. Profesor nigdy nie był skrajnym językowym purystą… Ostro zwalcza jedynie te formy językowe, które ujawniają głupotę i prostactwo mówiącego – agresywne wulgaryzmy, gorszy czasem od prymitywizmu bezmyślny snobizm, który skutkuje nazywaniem (walczącego z Goliatem) Dawida „Dejwidem” czy Józefa (np. Stalina) „Dżosefem”.

      

Po spotkaniu pan profesor znalazł chwilę na pamiątkowe zdjęcie i rozmowę z grupą uczniów Staszica.

 

 

 

 

Kategoria: Artykuł