PLATYNOWY JUBILEUSZ

         

Ksiądz kanonik dr Herbert Jeziorski – absolwent naszej szkoły, znany duszpasterz, kaznodzieja, historyk Kościoła i oświaty tarnogórskiej – obchodził 16 marca 55-lecie przyjęcia święceń kapłańskich. Ksiądz dr Jeziorski urodził się w Starych Tarnowicach. W 1953 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Jana II Opolskiego w Tarnowskich Górach (obecnie Staszic). Następnie studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 15 marca 1959 roku został wyświęcony przez biskupa Herberta Bednorza. Pracował w charakterze wikariusza w Gierałtowicach (1959-1962), Godowie (1962-1965), parafiach św. Filipa i Jakuba w Żorach (1965-1968) i św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1968-1969). Następnie pełnił funkcję rektora przy kościele św. Anny (1969-1973). Obronił dysertację doktorską i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie pracy „Rozwój szkolnictwa na terenie powiatu tarnogórskiego 1922-1939".

 

Jest autorem kilkunastu książek i ponad 300 artykułów drukowanych w różnych czasopismach fachowych, pedagogicznych i lokalnych. W twórczości publicystycznej dał się poznać jako badacz dziejów ziemi tarnogórskiej. Badania naukowe ks. Jeziorskiego zaowocowały m.in. książką „Kościoły i parafie rzymskokatolickie na ziemi tarnogórskiej”. W latach 1973-1979 był proboszczem w parafii Bożego Ciała w Jankowicach. W 1979 roku został administratorem, a następnie proboszczem parafii Świętego Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze. Na emeryturę przeszedł w 2001r. Zamieszkał w rodzinnych Starych Tarnowicach. Ks. Herbert Jeziorski jest członkiem Rady Wydziału Duszpasterskiego, Sędzią Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu, a od 2007 roku – Sądu Biskupiego w Gliwicach. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej – więcej: http://www.montes.pl/montes/

       

 

 

Kategoria: Artykuł