NA CHASYDZKIM WESELU

         

Miłosna historia opowiedziana w filmie „Wypełnić pustkę” pozwala widzowi zmierzyć się z odmiennym od typowego dla współczesnej europejskiej kultury wzorcem związku między kobietą a mężczyzną, a także z mniej na co dzień w tej kulturze widocznym wymiarem miłości. Akcja filmu rozgrywa się we współczesnym Tel Avivie, a jego główna bohaterka, Shira, należy do wspólnoty chasydów – Żydów ściśle przestrzegających tradycji oraz dążących do pogłębionej religijności (hasid po hebrajsku oznacza pobożny). Judaizm jest religią patriarchalną, co doskonale widać w codziennym życiu. W tradycyjnej społeczności żydowskiej pobożna kobieta ma przede wszystkim dwie role – zostać żoną i matką. Słowo „kidduszim” ma w języku hebrajskim podwójne znaczenie. Jednocześnie oznacza małżeństwo i uświęcenie. Ten językowy fakt pozwala nam rozpoznać wagę, jaką religijni Żydzi przywiązują do małżeństwa. W życiu publicznym kobieta nie istnieje, ale jednocześnie bez niej nie ma życia prywatnego. Aby umożliwić mężowi wypełnianie najważniejszego przykazania, czyli studiowania Tory, kobieta zobowiązana jest zajmować się domem i wychowaniem dzieci. Zważywszy zaś na „chasydzki standard”, którym jest posiadanie przynajmniej ośmiorga dzieci, wypełnia to szczelnie jej egzystencję. Chasydki – mężatki dodatkowo podkreślają swój status całkowicie zakrywając włosy, zaś wszystkie kobiety zobowiązane są do noszenia przynajmniej dwóch warstw ubrania, bez względu na pogodę.

 

Ma to spowodować, ze kształty ich ciała będą mniej widoczne, a w związku z tym w mniejszym stopniu będą odwracać uwagę mężczyzn od kwestii duchowych. Między innymi z tego powodu, spacerując w towarzystwie mężczyzn, w miejscach publicznych kobiety powinny trzymać się kilka kroków za nimi. Warto mieć jednak na uwadze, że chasydyzm jest tylko jedną z twarzy współczesnego judaizmu. By nieco urozmaicić ten szkic, należy wspomnieć chociażby o judaizmie reformowanym, który zezwala na pełnienie przez kobiety funkcji religijnych i wyświęcanie ich na rabinki. Miłość jest intuicją, wewnętrznym głosem, który prowadzi Shirę, a wraz z nią widzów „Wypełnić pustkę” do szczęśliwego rozwiązania wszystkich wątpliwości, czyli do ślubu. Reżyserka filmu, Rama Burshtein, w finale zaprasza wszystkich na wielkie chasydzkie wesele, przed którym narzeczony nakłada narzeczonej na głowę welon - symbol jej czystości i niedostępności dla innych mężczyzn, a wzruszona pannna młoda modli się w intencji całej swojej rodziny. Zgodnie z tradycją, podczas tej uroczystości mężczyźni i kobiety bawią się oddzielnie. Bezpośrednio po oficjalnej ceremonii następuje moment, gdy świeżo poślubieni małżonkowie mogą spędzić niedługi czas w odosobnieniu. Te kilka minut to chwila pełna uroczystej bliskości; bliskości zachodzącej zarówno między samymi małżonkami, jak i pomiędzy nową całością, czyli małżeństwem oraz Najwyższym, który tę relację uświęca. Chasydyzm jest nurtem, który do drugiej

        

wojny światowej niezwykle intensywnie rozwijał się na ziemiach polskich. Wszystkim zainteresowanym serdecznie polecam odwiedzenie choć kilku synagog wchodzących w skład Szlaku Chasydzkiego Polski południowo-wschodniej. Wszystkie tworzące go obiekty – synagogi, cmentarze i ohele (groby cadyków) to niezwykle cenne zabytki – skarby polskiej kultury. Niektóre z nich do obejrzenia w galerii poniżej.

Anna Włodek

 

 

 

Kategoria: Artykuł