Moja pacjentka Annaliese Michel

         

26 lutego grupka zainteresowanych uczniów naszego liceum pod opieką p. Pawła Superata (w tym część uczestników zajęć dodatkowych z filozofii) uczestniczyła w panelu dyskusyjnym „Moja pacjentka Annaliese Michel – jak działa psychoterapia”, który odbył się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Panel miał na celu zaprezentowanie głównych współczesnych nurtów psychoterapeutycznych poprzez dyskusję ich przedstawicieli nad głośnym w latach siedemdziesiątych XX wieku przypadkiem opętania.

 

W dyskusji uczestniczyły psychoterapeutki: dr Bernadetta Izydorczyk, dr Ewa Wojtyna, mgr Justyna Kińczyk, mgr Patrycja Staniszewska. W oparciu o film „Requiem” uczestniczki panelu zaprezentowały swoje rozumienie zaburzeń Annaliese Michel oraz wskazywały możliwe kierunki działań terapeutycznych. Dzięki uczestnictwu w tym spotkaniu, uczniowie mogli doświadczyć różnorodności podejść psychoterapeutycznych oraz poznać ich założenia, metody pracy psychoterapeutów, a także wysłuchać interesującej dyskusji o kwestii leczenia stanu opętania.

 

  

 

 

Kategoria: Artykuł