MAFIA PATRZY (PACZY?)

         

W ramach Staszicowych Dni Kultury i Nauki odbyło się dwugodzinne spotkanie na wspólnej zabawie. Chęć udziału zgłosiła przewyższająca limit liczba uczniów; same zajęcia miały zaś charakter integracyjny. Rozgrywka polegająca na rywalizacji dwóch frakcji: obywateli miasta i mafii ma swój przebieg w naprzemiennych fazach dnia i nocy. Przed jej rozpoczęciem zawodnicy dowiadują się, do której drużyny należą - w naszym wypadku posłużyły do tego karty, którym przyporządkowana była odpowiednia przynależność frakcyjna. Nocną porą, gdy wszyscy śpią, mafia rządzi w mieście, wskazując bez słów osobę, która rankiem ma zostać wyeliminowana. By urozmaicić naszą rozgrywkę, rozbudowaliśmy frakcję obywateli o postacie tzw. policjanta oraz uzdrowiciela. Oni również w trakcie nocy wykorzystują swoje umiejętności. Policjant raz na kolejkę może poznać przynależność frakcyjną dowolnego gracza,

 

natomiast uzdrowiciel wyznacza osobę, która - w wypadku wskazania do eliminacji przez mafię - zostaje oszczędzona… i noc może zakończyć się bez „krwawych żniw”. W ciągu dnia odbywa się dyskusja wszystkich graczy na temat poprzednich nocy, wyborów i wskazań pozostałych uczestników tudzież typuje się osobę, która może należeć do mafii. Wskazany zawodnik ma szansę na swoją obronę, lecz gdy nie przekona to graczy, zostaje wyeliminowany. Zwycięża drużyna, która osiągnie widoczną przewagę. Obywatele zwycięzcami zostają, gdy wyeliminują wszystkich przestępców, natomiast mafia wygrywa, gdy taka sama ilość graczy jest w obu frakcjach. Trzydziestu uczestników z klas pierwszych i drugich, podzielonych na dwie grupy, spędziło w przyjaznej atmosferze czas, wytężając zmysły i angażując w pełni swoją uwagę na pozornie nieistotnych szczegółach, by przyczynić się do zwycięstwa własnej drużyny.

 

W grze, w której liczy się spryt, skuteczny blef, zdolność panowania nad językiem (zarówno werbalnym jak i językiem ciała), obserwacja oraz analiza zachowań pozostałych uczestników, nasi uczniowie wykazali się umiejętnością korzystania z wszystkich tych cech dobrego „obywatela/członka mafii”. Dziękujemy uczniom za udział w zabawie oraz p. Annie Włodek i p. Marcinowi Kupce za opiekę nad spotkaniem.