PRACA I MOC

         

Kolejne spotkanie z serii wykładów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 17 grudnia 2013 roku. Tym razem tematem była praca i moc. Uczniowie klasy 2f mieli okazję do udziału w licznych, ekscytujących doświadczeniach. W eksperymencie z piłką lekarską niesioną poziomo i lekką piłką wnoszoną po schodach przekonaliśmy się, że tragarz przenoszący przedmioty na równym terenie nie wykonuje w rzeczywistości żadnej pracy. Poznaliśmy maszyny proste typu dźwigni i równi pochyłej, takie jak wielokrążek, śruba czy dźwignia prosta, do której odnoszą się słynne słowa Archimedesa: „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię”. Została nam przedstawiona postać genialnego Thomasa Younga, który jako pierwszy zaczął operować pojęciem energii. Zdefiniowaliśmy ją jako zdolność ciała do wykonania pracy i podzieliliśmy ją na energię kinetyczną (czyli energię związaną z ruchem), która dzieli się na postępową i

 

obrotową, oraz energię potencjalną (wynikającą ze sprężystości ciała lub siły grawitacji). Krótko omówiliśmy zasadę zachowania energii i wykonaliśmy mrożący krew w żyłach (ale całkowicie bezpieczny) eksperyment – swobodnie puszczona kula kręglowa na długim wahadle, powracając, zatrzymała się zaledwie kilka centymetrów od nosa naszego odważnego kolegi. Następnie zaprezentowane zostały nam inne rodzaje energii – elektryczna, akustyczna, cieplna i wynikająca z promieniowania. Na koniec pokazano nam odkrytą przez Micheala Faradaya zasadę indukcji elektromagnetycznej, według której względny ruch przewodnika i źródła pola magnetycznego powoduje przepływ prądu w obwodzie. Zostało również wyjaśnione oraz pokazane działanie prądnicy i silnika elektrycznego, opierających się na tej właśnie zasadzie.

 

 

 

Kategoria: Artykuł