MAMY HAKA NA RAKA PO RAZ SIÓDMY

         

Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” wystartował po raz siódmy. Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Koncepcja programu „Mam Haka na Raka” oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie). Zgodnie z nią młodzież prowadzi działania edukacyjne wśród społeczności lokalnej i zachęca do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia nowotworu. „Mam Haka na Raka” w naturalny sposób wykorzystuje potencjał młodzieży - ich energię, niekonwencjonalny sposób myślenia oraz siłę perswazji - do promocji oraz ochrony zdrowia. Program trwa od 2007 roku, a każda edycja programu poświęcona jest innemu nowotworowi. Na przestrzeni sześciu lat zostały poruszone problemy raka piersi, szyjki macicy, prostaty, płuc, jelita grubego oraz nowotworu skóry - czerniaka. Tegoroczna edycja programu została poświęcona nowotworom układu chłonnego - chłoniakom. Na chłoniaka zapada coraz

 

więcej młodych ludzi. W tym roku w naszej szkole (i poza nią) działają 2 zespoły: zespół ,,Soczewica‘’ (który tworzą uczennice z klasy 1a – Daria Kamińska, Julia Jaruszowiec, Karolina Ferdyn, Agata Karasiewicz i Karolina Urbańczyk) oraz zespół ,,Ekstra” z klas 1e i 1a (Kaja Marondel, Jagoda Jarosz, Kinga Kaminiorz, Dominika Kalinowska i Patrycja Pawelec). Działania zespołów objął swoim patronatem Burmistrz Tarnowskich Gór - pan Arkadiusz Czech. Każdy zespół zaprojektował własne ulotki i plakaty, które informują o objawach i profilaktyce chłoniaka. Dziewczyny rozdawały ulotki między innymi w Tesco i na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach. Plakaty zostały umieszczone w trzydziestu autobusach. W autobusach nowocześnie wyposażonych (10 różnych linii np. 820, 19, 64, 129) są także wyświetlane krótkie spoty o objawach i profilaktyce chłoniaka opracowane przez dziewczyny. Zespoły prowadzą lekcje na temat chłoniaka w pierwszych klasach naszego liceum i innych szkołach tarnogórskich, zwracając szczególną uwagę na objawy tej choroby – wysoką gorączkę,

 

nocne poty, spadek wagi ciała. W całej Polsce do udziału w programie zgłosiło się 636 zespołów (najwięcej z województwa śląskiego). Osiemdziesiąt najbardziej aktywnych i twórczych spośród nich przejdzie do finału. W finale programu zaprojektują kampanię społeczną, która będzie emitowana w mediach na terenie całego kraju. Takie aktywności stwarzają szansę na zmianę statystyk dotyczących zachorowań na choroby nowotworowe w Polsce.