TAJEMNICZE MURY

         

Z dokumentacji architektonicznej budynku naszej szkoły, którą zaprojektował Heinrich Herzog pozostało niewiele. Kilka kart przechowuje Archiwum Państwowe w Katowicach (sygnatura 12/1433/195): widok południowej elewacji szkoły (bez daty) i projekt sali gimnastycznej. Zachowane projekty potwierdzają jednak autorstwo Herzoga w stosunku do szkoły i sali gimnastycznej – która pierwotnie miała ciekawe formy. Przez 140 lat użytkowania budynek przeszedł liczne remonty i modernizacje – niestety nie dbano przy nich o stronę wizualną. Ucierpiała przede wszystkim wschodnia elewacja – dzisiaj z częściowo zaślepionymi oknami. Pierwotnie okna na drugim piętrze, w cofniętych częściach były większe, a nad nimi znajdował się dekoracyjny gzyms. Nie ma już także toskańskich pilastrów na parterze i pierwszym piętrze. Pierwotną formę wschodniej elewacji znamy z rysunków królewskiego radcy budowlanego Eichelberga z roku 1896. Więcej informacji znaleźć możemy w artykule Marka Wojcika http://www.montes.pl/

 

Niewiele również wiadomo o samym architekcie. Spis wolnomularzy informuje, że urodził się 15 maja 1822, a zmarł 16 czerwca 1882. Daty życia potwierdza wyciąg z księgi pogrzebów parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach: mieszkający na Karłuszowcu Herzog zmarł w wieku 60 lat i został pochowany na prywatnym cmentarzu 18 czerwca 1882 roku. Część swoich tajemnic budynek odkrywa podczas remontów w modernizacji. Przykładowo podczas osuszania i drenażu budynku okazało się, że jego fundamentu w części centralnej sięgają 4 metrów 30 centymetrów a w częściach bocznych 2 metrów 60 centymetrów. Podobnie podczas remontu pomieszczenia sekretariatu w trakcie ferii, po zerwaniu czterech warstw tapet, odsłonił się pierwotny wymiar otworów okiennych (które były 27 centymetrów dłuższe i rozpoczynały się na wysokości 60 centymetrów od podłogi).

 

  

 

Kategoria: Artykuł