RANKINGI

         

W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to XVI Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi - http://12lo.ehost.pl/statystyka2.php

W rankingu szkół olimpijskich miesięcznika „Perspektywy” nasze liceum znalazło się na 100 miejscu w Polsce, zawdzięczając ten wynik ubiegłorocznym sukcesom uczniów w ogólnopolskich finałach olimpiad biologicznej, matematycznej, języka angielskiego i artystycznej. Wyszukiwarka stworzona w łódzkim liceum uwzględnia szkoły, w których maturę zdawało co najmniej 30 maturzystów (w 2012 lub 2013 roku). Analizuje wyniki egzaminów maturalnych, wskaźnik EWD oraz miejsce szkoły w rankingu „Perspektyw”, korzystamy tylko z oficjalnych danych, czyli z informacji opublikowanych przez OKE.

 

Uwzględniając średni wynik z matury z przedmiotów obowiązkowych znaleźliśmy się na 15 miejscu wśród szkół województwa śląskiego - http://12lo.ehost.pl/ (w całej Polsce – miejsce 156) - http://12lo.ehost.pl/ Na ten wynik składają się wyniki cząstkowe z języka polskiego (22 w województwie), języka angielskiego (18 w województwie) i matematyki (15 w województwie). W licealnym rankingu edukacyjnym „Perspektyw”, biorącym pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%), nasze liceum zostało sklasyfikowane na 26 miejscu w województwie śląskim (277 miejscu w Polsce).

 

  

 

Kategoria: Artykuł