Test ,,Edukacja - Zawód”

         

Jaki kierunek studiów wybrać? Takie pytanie zadają sobie nie tylko trzecioklasiści. Również wielu z nich nie jest jeszcze pewnych swojej odpowiedzi - przyszłego kierunku kształcenia i ścieżki kariery zawodowej. Wszystkim dotąd niezdecydowanym, a także uczniom klas niższych można polecić profesjonalny test doradztwa zawodowego ,,Edukacja – Zawód”, dostępny w wersji on-line na stronie internetowej: http://www.test.oic.lublin.pl. Test oraz uzyskanie wyników są bezpłatne, na rozwiązanie należy przeznaczyć około 30 minut. Test składa się z 107 pytań, na które udzielamy najbardziej zgodnej z naszymi przekonaniami odpowiedzi, wybierając z przedziału od „zdecydowanie NIE” do „TAK, zdecydowanie zgadzam się”. Po rozwiązaniu testu automatycznie generowana jest informacja zwrotna, którą można zapisać lub wydrukować. Określone są w niej trzy dominujące obszary zawodowe (wraz z opisem tych obszarów), w których uczeń uzyskał najwyższe wyniki, a także zestawienie wyników ze wszystkich możliwych obszarów edukacyjno-zawodowych w formie graficznej.

 

Powstaje w ten sposób wykres, z którego można odczytać, jakie obszary nie leżą w sferze możliwości i zainteresowań wykonującego test. Skale - obszary wchodzące w skład testu to:
1.zawody opiekuńczo – wychowawcze
2. zawody artystyczne
3. zawody humanistyczne
4. zawody społeczne
5. zawody związane z gospodarką
    i administracją
6. zawody prawnicze
7. zawody biologiczno – medyczne
8. zawody związane z naukami ścisłymi
9. zawody inżynieryjno – techniczne
10. architektura i budownictwo
11. zawody rolnicze
12. zawody usługowe
13. służby mundurowe

Test jest dobrym narzędziem diagnostycznym, zawężającym pulę wyborów do wskazanych obszarów edukacyjno-zawodowych o najwyższych wynikach. Uzyskane wyniki nie są bezdyskusyjne i ostateczne, lecz jedynie orientacyjne. Należy też pamiętać, że stopień

 

 

 

szczerości przy udzielaniu odpowiedzi na poszczególne pytania ma zasadniczy wpływ na trafność uzyskanej diagnozy. Podejmując decyzję o wyborze kierunku studiów i przyszłego zawodu powinno się brać pod uwagę także stan zdrowia, kondycję fizyczną, talenty, odporność na stres, sytuację na rynku pracy i inne czynniki. Decyzję o wyborze studiów wyższych i zawodu warto także przedyskutować z rodzicami/prawnymi opiekunami.

 

Kategoria: Artykuł