HISTORYCZNE ŹRÓDŁA

         

15 października grupa zainteresowanych uczniów naszego liceum pod opieką pana Pawła Superata wzięła udział w wykładzie pt. „Żony Władysława Jagiełły” historyka-mediewisty z Uniwersytetu Śląskiego, prof. UŚ dr. hab. Jerzego Sperki. Wykład odbył się w ramach cyklu comiesięcznych spotkań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających z jednej strony służyć popularyzacji nauki a z drugiej - przybliżyć tematykę studiów możliwych do podjęcia na Wydziale Nauk Społecznych. Wykład ów był dla profesora Sperki pretekstem do zarysowania szerszego kontekstu objęcia i sprawowania przez Jagiełłę władzy w Polsce. Profesor swój wykład ilustrował mapami i ilustracjami, a także cytatami ze źródeł historycznych, korzystając także z rezultatów swoich badań. Obalał przy tym niektóre rozpowszechnione opinie, np. o wielkiej różnicy wieku między Jadwigą a Jagiełłą. Po wykładzie można było zadać pytania wykładowcy. Wówczas dowiedzieć się można było, że Jagiełło, mający przecież bardzo dobrą opinię w Polsce, w swojej ojczyźnie, na Litwie, traktowany jest niemalże jako... zdrajca. Po wykładzie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zajęciach w Muzeum Śląskim, które poprowadził pan Michał Sporoń.

 

 

 

Natomiast 19 listopada zainteresowani uczniowie wzięli udział w wykładzie dr. hab. Jacka Surzyna pt. „Żydzi – trzy tysiące lat samotności”. Wykładowca - historyk filozofii średniowiecznej, tłumacz oraz znawca kultury żydowskiej - przekrojowo przedstawił w skrócie historię niesamowitego narodu, który – jak to padło w zakończeniu – choć tak nieliczny, tak znacznie wpływał na losy całego świata. Drugim punktem listopadowego wyjazdu była lekcja muzealna w Muzeum Historii Katowic. Katowice posłużyły jako modelowy przykład dziejów Górnego Śląska i jego politycznej przynależności.

 

 

 

         
Kategoria: Artykuł