Artykuł

  STANINY

         

W dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego absolwent liceum dowiaduje się, że osiągnął na nim określony rezultat procentowy. Załóżmy, że jest to 54 % z egzaminu na poziomie rozszerzonym z geografii… 54%... Hm… Tylko trochę ponad połowę… Chciałoby się 100%... A więc… Czyżby porażka? Tak prosta interpretacja wyników procentowych (choć psychologicznie zrozumiała – zwłaszcza w stresie w pierwszych chwilach po ich ogłoszeniu) jest zwodnicza a najczęściej błędna. Należy raczej odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jak ten wynik wygląda na tle wyników innych uczniów. Od tego bowiem zależeć będą szanse dostania się na określony kierunek studiów. W tym celu wprowadzono skalę staninową, w której rezultaty maturzystów zostały podzielone na 9 grup.

 

Wyznaczono następujące grupy wyników: najniższy (najniższe 4% wyników), bardzo niski (następne 7%), niski (kolejne 12%), niżej średni (kolejne 17%), średni (kolejne 20%), wyżej średni (następne 17%), wysoki (dalsze 12%), bardzo wysoki (kolejne 7%), najwyższy (najwyższe 4% wyników).

Omawiany w przykładzie maturzysta z 54 % z egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym znajduje się w staninie wysokim, czyli 77 % maturzystów przystępujących do egzaminu z geografii napisało gorzej od niego, 12 % - podobnie, a 11 % - lepiej

Okazuje się, że wynik taki umożliwiłby studiowanie na wszystkich uczelniach i kierunkach uwzględniających egzamin z geografii podczas procesu rekrutacji…

 

 

 

 

 

  RANKINGI

         

W ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny uwzględnione zostało nasze liceum. Najważniejsze z tych rankingów to Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika „Perspektywy” oraz ranking wyników edukacyjnych liceów ogólnokształcących opracowany przez XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W licealnym rankingu edukacyjnym „Perspektyw”, biorącym pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%), nasze liceum zostało sklasyfikowane na 23 miejscu w województwie śląskim (214 miejscu w Polsce).

 

Z kolei wyszukiwarka stworzona w łódzkim liceum analizuje wyniki egzaminów maturalnych, wskaźnik EWD oraz miejsce szkoły w rankingu „Perspektyw”, korzystając tylko z oficjalnych danych, czyli z informacji opublikowanych przez OKE. Uwzględniając średni wynik z matury z przedmiotów obowiązkowych według http://liceapolskie.pl/ z języka polskiego zajęliśmy 10 miejsce w województwie (64 wynik w kraju), z języka angielskiego 16 miejsce w województwie (176 wynik w kraju) i z matematyki 18 miejsce w województwie (204 wynik w kraju).

 

 

  

 

  WYNIKI EWD

         

Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych http://ewd.edu.pl/ ogłoszono nowe wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej za lata 2015-2017. Wynika z nich, że II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach jest szkołą zarówno o wysokich wynikach maturalnych, jak również o wysokiej efektywności mierzonej EWDhttp://ewd.edu.pl.

Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie uprzednich osiągnięć szkolnych, faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. A ponieważ tak nie jest... zawsze można twierdzić, że w przypadku sukcesu zasługa nie powinna być przypisywana szkole, lecz wynika wyłącznie z potencjału uczniów (podobnie w przypadku odpowiedzialności za porażkę). Metoda EWD (edukacyjnej wartości dodanej) pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów „na wejściu” są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też

 

„nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole. Wynik egzaminacyjny i EWD łącznie dają pełniejszą informację o szkole niż każdy z nich z osobna. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Ze względu na niepewność statystyczną szacowania wskaźników położenie szkoły przedstawiane jest za pomocą elipsy. Wielkość elipsy graficznie przedstawia stopień tej niepewności. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględnia się w obliczeniach, tym mniejsza niepewność i mniejsza tym samym elipsa. Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia i wskazanie 5 typów szkół:

 

1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.

2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka). To przypadek naszego liceum.

3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).

4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).

5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Przy opracowaniu korzystano z tekstów ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych.

 

 

 

  WELCOME TO ECKENTAL

         

Na przełomie stycznia i lutego 17 uczniów liceum wraz z opiekunami brało udział w wymianie międzyszkolnej z uczniami gimnazjum w Eckental. Był to już drugi etap wymiany. Polscy uczniowie pojechali z rewizytą do swoich niemieckich kolegów i koleżanek, których wcześniej gościli u siebie. Zanim dotarliśmy do celu, zatrzymaliśmy się po drodze w Dreźnie, gdzie zwiedziliśmy Zamek Królewski, Hofkirche, Stare i Nowe Miasto. Zobaczyliśmy Orszak Książęcy, czy Mleczarnię braci Pfund, która wszystkich zachwyciła swoim wystrojem. Późnym popołudniem i wieczorem mieliśmy okazję do poznania swoich gospodarzy i odpoczynku po podróży. Dzięki takiej możliwości uczniowie mogli uczestniczyć w życiu codziennym niemieckich rodzin, poznać ich zwyczaje, kulturę, tradycje i przełamać bariery językowe. W Eckental nasza młodzież zwiedziła szkołę, w której została mile przywitana przez dyrektora Friedricha Arneta, i przez pozostałych uczniów, z którymi później wspólnie uczestniczyli w kilku lekcjach. Kolejnym punktem programu była wycieczka sponsorowana przez „Freundeskreis Tarnowskie Góry” do Norymbergii, ponad którą góruje kompleks trzech budowli zamkowych. Na staromiejskim rynku uczniowie zobaczyli Frauenkirche, z figurkami siedmiu książąt, składających hołd cesarzowi, pojawiającymi się codziennie dokładnie w południe. By lepiej poznać historię miasta, uczniowie udali się do Muzeum Miejskiego FemboHouse. Następnie był wspólny, tradycyjny niemiecki obiad. Ostatnim punktem dnia było zwiedzanie Historycznego Bunkru Sztuki. Po wyjściu z muzeum na naszych uczniów czekali już niemieccy gospodarze, którzy chcieli pokazać im miasto z własnej perspektywy i spędzić wspólnie wolny czas. W planach na czwartek młodzież miała wizytę z burmistrzem miasta Eckental Panią Ilse Dölle w ratuszu miejskim, która przygotowała dla nich prezentację dotyczącą miasta. Uczniowie zostali ugoszczeni tam tradycyjnym preclem niemieckim i otrzymali promocyjne pamiątki.

 

Nie obyło się także bez wspólnych pamiątkowych zdjęć z Panią burmistrz. Kolejne były odwiedziny u pastora Johannsa Häselbartha, z którym uczniowie rozmawiali na temat dziedzictwa i wpływu reformacji, gdyż to właśnie ten temat był przewodnim w czasie całej wymiany. Zarzucili pastora pytaniami, na które chętnie odpowiadał. Pastor przygotował dla młodzieży krótką prezentację, by pokazać jak działa luterańska parafia w ich okolicy. W przedostatni dzień uczniowie znów udali się do Norymbergi, by tam śladami historii przejść przez teren, gdzie odbywały się zjazdy partii NSDAP. Mogli porównać zdjęcia miejsca parad z tamtego okresu, z obecnym stanem. Następnie zwiedzili Centrum Dokumentacji Zjazdów Partyjnych, a dokładniej stałą wystawę „Fascination and Terror". Muzeum przedstawia przyczyny, kontekst i skutki narodowosocjalistycznej przemocy. Kolejnym punktem dnia była prezentacja „Welcome to Eckental” w szkole, którą przygotowali uczniowie z seminarium działającego przy gimnazjum, poruszająca temat problemów migracji i uchodźców - refugee guide (czyli informacje dla uchodźców) oraz eye-openers for locals (czyli informacje historyczno-kulturowe). Swoimi przeżyciami podzielił się z młodzieżą syryjski uchodźca AatefAbo Oma, który opowiedział o drodze, jaką przebył, by trafić do Eckental - „Escape from Syria”. Swoją historią wzruszył wszystkich i zostawił z myślą, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko ma się determinację. Po prezentacjach wszyscy udali się do szkolnej kawiarenki, gdzie na uczniów czekała pizza i inne pyszności przygotowane przez niemieckich uczniów. Wizyta w Tarnowskich Górach naszych kolegów z Eckental nastąpi na przełomie maja i czerwca 2018 roku.

        

 

 

 

         
         

 

  FIRCYK UTEMPEROWANY

         

Interesujący się teatrem uczniowie Staszica mieli możliwość uczestniczyć 19 kwietnia w kinie „Kosmos” w retransmisja przedstawienia „Fircyk utemperowany” z Comédie-Française w Paryżu. Autor sztuki - Pierre de Marivaux - uważany jest za jednego z najważniejszych dramaturgów francuskich XVIII wieku. Napisał łącznie około 40 sztuk, ale do naszych czasów na scenach przetrwały nieliczne. Sztuka opowiada historię młodego paryżanina Rosimonda. Jego rodzice znaleźli dla niego dobrą partię w osobie córki hrabiego, Hortensji. Ale kiedy piękny młodzieniec pojawia się domu hrabiego jego wielkomiejskie maniery i pojęcia sprawiają, że zupełnie nie pasuje do narzeczonej i jej rodziny. Z tego samego powodu Hortensja nie potrafi otworzyć serca na jego zabiegi.

 

Potrzeba pomocy służącego i pokojówki oraz błyskotliwej intrygi w celu ukarania pychy młodziana, aby wszystko – jak to w komedii – skończyło się dobrze. Dziś okazuje się, że potrafią zabrzmieć bardzo współcześnie. Pojęcie „fircyka” może wydawać się dla nas obce, ale przecież i dziś znamy lub widzimy młodzieńców, których pretensjonalne maniery działają nam na nerwy i dla których to, co modne, na topie i trendy jest jedynym przewodnikiem życia. Reżyser Clément Hervieu-Léger ożywił sztukę Marivaux, która nie była prezentowana w Comédie-Française od czasu swej premiery w 1734 roku.

        

 

 

 

 Film        
         

  EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW

         

Od dwóch lat uczniowie liceum biorą udział w warsztatach językowych Euroweek-Szkoła Liderów, które odbywają się w pięknej scenerii Kotliny Kłodzkiej. W grudniu 2016 roku warsztaty odbywały się w małej miejscowości Długopole Dolne. Wszystkie zajęcia prowadzone były w swobodny sposób, często w formie zabawy i pracy w grupach. Uczestnicy dostawali różne zadania do przygotowania, co wymagało od nich wykazania się kreatywnością, poczuciem humoru, zaangażowaniem. Wolontariusze (między innymi z Indii, krajów nadbałtyckich i afrykańskich) przekazali wiele informacji na temat mieszkańców, geografii, historii, turystyki i tradycji swoich krajów. W ostatni dzień warsztatów miało miejsce wydarzenie o nazwie Mission Impossible. Uczniowie otrzymali kilka zadań do wykonania, a wieczorem zaprezentowali - jakże udane - efekty swojej pracy. Program tegorocznych warsztatów realizowaliśmy w Międzygórzu, klimatycznej miejscowości, z wyjątkową zabudową pensjonatową w stylu norweskim i tyrolskim, malowniczo położonej u podnóża Masywu Śnieżnika.

 

Program warsztatów przebiegał podobnie, zmienili się natomiast wolontariusze, ale nie wszyscy. Spotkaliśmy się ponownie np. z Janisem, Łotyszem, który gościł również w naszej szkole. Pokłosiem wyjazdów były dwukrotne odwiedziny w naszym liceum wolontariuszy programu Euroweek, którzy przyjechali na zaproszenie nauczycielek języka angielskiego Barbary Herman i |Bożeny Czajki. Za pierwszym razem przyjechali do nas Ashvini z Indii i Janis z Łotwy, za drugim Gautam z Indii i Tamara z Gruzji. Poprowadzili oni warsztaty międzykulturowe w języku angielskim dla uczniów klas pierwszych i drugich. Tamara i Gautam wzięli również udział w Dniu Otwartym szkoły, podczas którego zarówno zainteresowani uczniowie jak i gimnazjaliści mieli okazję do rozmów w języku angielskim o innych krajach i kulturach.

        

 

 

 

         
         

  SPREAD POETRY & MUSIC, NOT FEAR

         

Sobotni otwarty wieczór koncertowy Open Mic Night zorganizowany w Galerii Pod-Nad przez Kolektyw Otwartych zgromadził wielu uzdolnionych i twórczych młodych ludzi. Wyjątkowa przestrzeń pracowni malarskiej na ponad trzy godziny ożyła dzięki poetyckiemu słowu i muzyce. Na poddaszu Gliwickiej 1 zgromadziło się prawie siedemdziesiąt osób, a piętnastu odważnych zdecydowało się wyjść na scenę. Najpierw recytowali, śpiewali i grali utwory własne oraz innych artystów, by na koniec, w chwili gdy już wszyscy się zaprezentowali, usiąść razem i zjednoczyć się we wspólnym muzykowaniu. Choć gama poruszanych tego wieczoru tematów była bardzo szeroka, przyświecało nam wszystkim przewodnie hasło „Spread poetry&music, not fear” („Dzielmy się poezją i muzyką, a nie strachem”). Pragnęliśmy pokazać, że to w sztuka stanowi najlepszą drogą do porozumienia i jedności w czasach, gdy wszystko, co dzieje się wokół sprawia wrażenie jedynie nas dzielić.

 

Wspólnie staraliśmy się przywrócić „normalność" w świecie przesiąkniętym strachem, przekonaniem o grożących nam zewsząd niebezpieczeństwach. Naszą formą obrony przed dominującą ideologią strachu uczyniliśmy wiersze i teksty muzyczne afirmujące życie, mówiące o odwadze, przyjaźni, miłości, bogactwie różnorodności - przypominające nam, co to znaczy być człowiekiem. Dziękujemy panu Wernerowi Lubosowi za gościnę w Galerii oraz wszystkie słowa wsparcia wobec naszej inicjatywy. Dziękujemy także - i przede wszystkim - każdemu, kto był wczoraj z nami. Wszystkim tym, którzy obserwowali i słuchali oraz tym, którzy otworzyli się i zechcieli coś od siebie powiedzieć, wyrecytować, zaśpiewać, czy zagrać. To był magiczny wieczór, który – mamy nadzieję – jeszcze się powtórzy!

        

 

 

 

         
         

  WŁOSKA WIOSNA

         

Wiosenne wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych i Włoch Północnych stają się powoli naszą tradycją. W tym roku podróżowaliśmy szlakiem zabytków ze światowej listy UNESCO. Najpierw odwiedziliśmy majestatyczny Wiedeń, następnie Graz - stolicę landu Styria - drugie co do wielkości miasto w Austrii oraz klimatyczne miasta Włoch Północnych - m.in. Udine, Triest, niezwykłe „gwiaździste" miasteczko Palmanova, a na zakończenie naszej wyprawy romantyczną i pełną zabytków Wenecję.

 

Chłonęliśmy klimat miast i miasteczek a prócz zwiedzania... próbowaliśmy również regionalnych specjałów.

        

 

 

 

         
         

  DLA SIEBIE, DLA ŚWIATA

         

Kryzys emigracyjny, uchodźcy i formy pomocy – z takimi tematami zmierzyliśmy się w ramach projektu „Człowiek człowiekowi człowiekiem”. To był dzień pełen inspirujących spotkań. Najpierw po greckiej wyspie Lesbos w filmie dokumentalnym z serii „Dla siebie, dla świata" oprowadziła nas pani Agata Wilczek - członkini Kolektywu Otwartych, nauczycielka naszego liceum i bohaterka wspomnianego reportażu. Po projekcji filmowej na szkolnej auli rozpoczął się panel dyskusyjny z udziałem moderującej dyskusję pani Anny Włodek, pani Agaty Wilczek oraz zaproszonych gości: pani Zuzanny Radzik - teolożki i dziennikarki „Tygodnika Powszechnego”, zajmującej się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim oraz teologią feministyczną, i pani Mariki Langot z krakowskiej inicjatywy Witajcie w Krakowie!

 

Spotkanie koncentrowało się zasadniczo na trzech tematach: jak pomóc tutaj, jak pomóc tam i jak ważna jest refleksja i wiedza o współczesnym świecie i jego problemach. Wszystkie członkinie panelu akcentowały, iż fundamentem postawy solidarności z cierpiącym czy odrzuconym jest świadomość; wszelki lęk wobec innego wynika bowiem z braku naszej wiedzy, z obojętności, która zamyka się w swoich własnych czterech ścianach.

        

 

 

 

         
         

  NAPISZ LIST. ZMIEŃ ŻYCIE!

         

Kolektyw Otwartych wziął udział w organizowanym co roku przez Amnesty International Maratonie Pisania Listów. Osiągnęliśmy rekordowy wynik 637 listów napisanych w sprawie obrończyń i obrońców praw człowieka z 10 różnych państw – osób, które odważnie przeciwstawiają się łamaniu praw człowieka, a teraz same potrzebują naszego wsparcia. Samorząd Uczniowski przy tej okazji zorganizował Słodką Przerwę - kiermasz wypieków, z którego zysk został przeznaczony na zakup znaczków pocztowych i kopert. Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Podczas wydarzenia Amnesty International mobilizuje ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawienia się naruszeniom praw człowieka.

 

Maraton powstał w Polsce w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie wydarzenia w obronie praw człowieka - w zeszłym roku podjęto 4,6 mln akcji, w samej Polsce napisaliśmy ponad 356 000 listów, a w nasze działania w kraju zaangażowało się blisko 100 000 osób. Iskra odwagi jest w każdym z nas. Możemy zabrać głos w słusznej sprawie. Możemy wysłać tweeta. Możemy protestować. Możemy napisać list. Możemy działać razem ramię w ramię z obrońcami i obrończyniami praw człowieka, by walczyć z niesprawiedliwością i budować bardziej sprawiedliwy świat!

        

 

 

 

         
         

Strona 1 z 18