Uniwersytet proponuje

         

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w cyklu spotkań Źródła kultury europejskiej. Wykłady organizowane są specjalnie z myślą o przyszłych maturzystach, a ich celem jest pokazanie, że poszczególne dyscypliny naukowe nie są oderwane od innych, lecz zachodzi między nimi swoisty dialog. Wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego prezentują różne sposoby myślenia o współczesnym świecie. Poruszane są między innymi problemy Rewolucji Francuskiej i jej wpływu na kształtowanie się społeczeństwa europejskiego, manipulacji w mediach, roli kłamstwa w komunikacji społecznej, wpływu tradycji antycznej na kulturę współczesną.

 

Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć na stronie internetowej www.us.edu.pl. Pierwsze spotkanie przypada na drugą połowę października 2013 roku. Cykl wykładów poświęcony jest kwestii istotnej roli nauki w kształtowaniu się świata. Poruszane zostają tutaj zagadnienia z różnych dyscyplin naukowych, co umożliwia młodym ludziom zapoznanie się ze specyfiką poszczególnych kierunków i specjalności. Dodatkowymi atutami spotkań są oswojenie młodzieży z klimatem uniwersyteckim oraz zachęcenie do kontynuowania nauki na uczelni wyższej. Każdy, kto weźmie udział w spotkaniach z cyklu Źródła kultury europejskiej, nie tylko poszerzy swoją wiedzę, ale zostanie również zainspirowanych do przybrania twórczej postawy badawczej.

 
         

 

Kategoria: Nauka