DYREKTOR – BOTANIK

         

Paul Wossidlo, pierwszy dyrektor szkoły, oprócz pracy pedagogicznej prowadził intensywną działalność naukową jako przyrodnik i florysta. Swoją pracę doktorską napisał na temat anatomii i fizjologii drzew smoczych (draceny) rosnących na Teneryfie. Był autorem 7 podręczników biologii dla szkół średnich, których część miała po kilkanaście wydań. Z nich to pochodzą grafiki ilustrujące niniejszy artykuł. Przy budynku szkoły założył (zlikwidowany w latach trzydziestych) ogród botaniczny.

 

Kierował pracami inwentaryzacyjnymi flory regionu tarnogórskiego – materiał faktograficzny został przez niego opracowany w ramy systematyki klucza do oznaczania („Flora von Tarnowitz” 1900). Botaniczne i mineralogiczne zbiory Paula Wossidlo stanowią do dziś podstawę działów botanicznego i geologicznego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Jego zainteresowania geologiczne zaowocowały wydaniem monografii Płaskowyżu Tarnowickiego („Das Tarnowitzer Plateau” 1891).

 

 

  

 

 

Kategoria: Ciekawostki