Truskawka, Merkucjo i Dąb

         

Według nadanego jej regulaminu oraz według Ustawy o języku polskim Rada Języka Polskiego wydaje opinie we wszelkich sprawach dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej. Do zadań Rady należy w szczególności upowszechnianie wiedzy o języku polskim, jego odmianach, normach i kryteriach oceny jego użycia oraz proponowanie form językowych odpowiednich w różnych sytuacjach. Rada wydała ponad 500 opinii dotyczących nadania imienia. O zaopiniowanie rzadkich, obcych lub oryginalnych imion występują przede wszystkim rodzice, ale też urzędnicy USC. Przyszła matka zwróciła się do Rady z pytaniem o możliwość nadania dziecku imienia Merkucjo. Opinię o tym imieniu przygotował prof. dr hab. Walery Pisarek: „(…) nie dziwię się, że nigdzie nie znalazła Pani informacji o imieniu Merkucjo, ponieważ ono poza literaturą nie istniało i nie istnieje. Merkucjo to spolszczona postać wymyślonego przez Williama Szekspira imienia Mercutio. Tak nazwał Szekspir przyjaciela Romea z tragedii „Romeo i Julia”. Imię Mercutio (podobnie jak jego spolszczona wersja Merkucjo) ma się kojarzyć z imieniem rzymskiego boga handlu – Merkurego, z samym handlem i pochodzącym od imienia Mercury przymiotnikiem mercurial o znaczeniu ‘zmienny, żywy jak rtęć‘ (rtęć po angielsku nazywa się merkury). Takim żywym, wesołym, ale i nieobliczalnym człowiekiem był Merkucjo, jeden z drugoplanowych bohaterów

 

 

 

tragedii Szekspira. To on zresztą, paradoksalnie, będąc przyjacielem Romea, stał się przyczyną śmierci jego i Julii. Moim zdaniem, jeżeli przez przeszło 300 lat nikomu nie przyszło do głowy, by nazwać swego syna Merkucjo, jest mało prawdopodobne, by to imię spodobało się Pani synowi.” W jednym z listów przesłanych do RJP zapytano o możliwość nadania dziewczynce imienia Truskawka: „Chciałabym prosić o Państwa opinię dotyczącą imienia, które chciałabym nadać swojej córce – Truskawka. Wiem, że jest ono nietypowe, ale biorąc pod uwagę występowanie imion Jagoda czy Malina, zastanawiam się, jakie mogłyby być przeciwwskazania do nadania imienia Truskawka”. Opinię ponownie przygotował prof. dr hab. Walery Pisarek: „(…) zgodnie z >>Zaleceniami Komitetu Językoznawstwa PAN dla urzędów stanu cywilnego w sprawie nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej<< „Nie powinno się nadawać imion (...) pochodzących od wyrazów pospolitych, takich jak antena, bławatek, goździk, kąkol, sonata, sonatina”. Do tej kategorii należałoby też imię Truskawka. Co do wspomnianych przez Panią imion Jagoda i Malina wyjaśniam, że imię Jagoda jest traktowane jako pochodne od imienia Jadwiga, a imię Malina – jako pochodne od imion Amalia lub Magdalena.” Kierownik USC w Koszalinie poprosiła Radę o opinię, czy powinna się zgodzić na

 

nadanie chłopcu jako drugiego imienia Dąb. Odpowiedziała jej sekretarz Rady: „nadanie chłopcu imienia Dąb – nawet jeśliby to miało być drugie imię – stoi w sprzeczności z zasadą nr I.2.a >>Zaleceń dla urzędów stanu cywilnego dotyczących nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej<< (…), mówiącą, iż nie powinno się nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych. Dąb to przede wszystkim nazwa drzewa, a więc wyraz pospolity. Noszenie przez dziecko takiego imienia (nawet jako drugiego) mogłoby je narazić na przykrości.” 

 

         
Kategoria: Ciekawostki