W pochodzie

         

Wśród postaci naukowców w historycznej części pochodu gwarkowskiego pojawia się pierwszy dyrektor naszej szkoły Paul Wossidlo. Ten biolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (na którym napisał pracę doktorską na temat anatomii i fizjologii palm), po studiach rozpoczął pracę dydaktyczną w gimnazjum wrocławskim (1861-1870). Od 1870 roku organizował i budował gimnazjum tarnogórskie (z przerwą na udział w wojnie francusko-pruskiej). Był jego dyrektorem w latach 1870-1900. Dokonywał systematycznych zakupów sprzętów i pomocy naukowych – wiele z nich pozyskał w formie darowizn; wybudował przy budynku szkoły salę gimnastyczną, założył dydaktyczny ogród botaniczny.

 

Utworzył fundację Wossidlo-Stiftung, której zadaniem było finansowanie kosztów kształcenia uzdolnionych niezamożnych uczniów. Oprócz pracy pedagogicznej prowadził intensywną działalność naukową jako przyrodnik i florysta. Był autorem 7 podręczników dla szkół średnich, których część miała po kilkanaście wydań, kierował pracami inwentaryzacyjnymi flory regionu tarnogórskiego – zebrany materiał faktograficzny został opracowany w ramy systematyki klucza do oznaczania („Flora von Tarnowitz” 1900). Jego zainteresowania geologiczne zaowocowały wydaniem monografii Płaskowyżu Tarnowickiego („Das Tarnowitzer Plateau” 1891).

 
         

 

Kategoria: Historia