KRZYSZTOF DAVID MAJUS

         

W laudacji poświęconej panu Krzysztofowi Davidowi Majusowi pani profesor Bendkowska powiedziała między innymi: „Krzysztof David Majus urodził się 9 grudnia 1953 roku w Krupskim Młynie. Był uczniem Staszica w latach 1968-1972. Studiował na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Śląskim. Studia ukończył w 1979 roku. W ich trakcie zdobył wyróżnienie „Primus Inter pares”. Jego wyuczony zawód to analityk systemów informacyjnych. We wrześniu 1986 roku wyemigrował do Izraela, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego. Ma żonę Grażynę i dwie córki – Olę i Esti. Tyle sucha nota biograficzna… Dlaczego nasze stowarzyszenie spośród wielu kandydatów właśnie Jego postanowiło dzisiaj uhonorować? Wszystko zaczęło się od „Wielkich Oczu”. Pani Mariola Szymura podsunęła mi tę książkę. Książka nie zainteresowała mnie –ona rzuciła mnie na kolana. Po przeczytaniu ostatniego zdania

 

jedna myśl pulsowała w mojej głowie: co to za człowiek, który napiętnowany stygmatem okupacyjnych przeżyć żydowskiej rodziny ojca i własnych bolesnych doświadczeń po 1968 roku potrafi bez nienawiści, szukania winnych i wyliczania krzywd pisać o współistnieniu trzech nacji (Polaków, Żydów i Ukraińców) w małej miejscowości na wschodzie Polski – właśnie w Wielkich Oczach. Pisać o wielowiekowym sąsiedztwie, zgodzie opartej na tolerancji inności każdej z tych trzech nacji. Pisać o czasie kiedy to wszystko diabli wzięli. To jest przesłanie, któremu służy Pan Krzysztof David Majus, działając w trzech krajach – Izraelu, Polsce i USA. W Izraelu tę Jego działalność stanowią tłumaczenia i edytorstwo. W 2008 roku skatalogował i opisał polskie groby na cmentarzach wojennych i cywilnych w Izraelu, za co otrzymał srebrny medal Wojska Polskiego.

 

 

W USA jest prezesem The Wielkie Oczy Foundation. W Polsce pracuje na rzecz opieki nad cmentarzami żydowskimi, renowacji synagog, wykłada w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, prowadzi działalność publicystyczną”.