Maja Kabus

         

Maja Kabus uczennica klasy menedżerskiej (obecnie 2e) naszej szkoły w bieżącym i przyszłym roku szkolnym uczestniczy w programie stypendialnym Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (UWC) i uczy się w liceum w Norwegii (Red Cross Nordic). W szkole tej uczy się 200 uczniów z 94 krajów świata. Maja od czasu do czasu przyjeżdża do domu i przy okazji odwiedza szkołę dzieląc się wrażeniami z pobytu w Norwegii i opowiada o sposobie uczenia się za granicą. Jednocześnie nasi uczniowie mają możliwość poznania i porozmawiania z rówieśnikami z innych krajów. W listopadzie Maja przyjechała z koleżanką z Paragwaju, a w styczniu poznaliśmy jej koleżankę z Kostaryki. Nauka w szkołach UWC kończy się maturą międzynarodową International Baccalaureate (IB). Z całej Polski w 2014 roku stypendia zostały przyznane tylko 8 osobom, które obecnie uczą się oprócz Norwegii również w Armenii, Holandii, Indiach, Kanadzie, w Niemczech i we Włoszech. Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej.

 

Aby ten cel osiągnąć, Towarzystwo podejmuje starania o stypendia (finansowane w 50%–100%) w renomowanych zagranicznych szkołach średnich z internatem. Od swego powstania w 1991 roku Towarzystwo przyznało ponad 300 dwuletnich stypendiów. W tym okresie 75% stypendystów po ukończeniu szkoły średniej kontynuowało naukę na uczelniach zagranicznych, głównie w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych, a wśród wszystkich stypendystów aż 25% zostało studentami dziesięciu najlepszych uczelni na świecie, w tym Uniwersytetu Harvarda, Oxfordu oraz Cambridge. Towarzystwo ma charakter całkowicie społeczny i utrzymuje się wyłącznie ze składek i darowizn członków oraz sponsorów. Członkami Towarzystwa są przede wszystkim dawni i obecni stypendyści, ich rodziny oraz osoby fizyczne, wspierające Towarzystwo i jego działalność. Założycielem i pierwszym przewodniczącym Towarzystwa był profesor Paweł Czartoryski, historyk, członek PAN, obecnie patron Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Kandydaci do udziału w programie stypendialnym powinni spełniać następujące warunki: być uczniami klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, na świadectwie gimnazjum osiągnąć średnią minimum 4,5 a na teście gimnazjalnym – 80 %, oprócz dobrej znajomości języka angielskiego powinni udokumentować swoje szerokie zainteresowania i osiągnięcia – więcej: www.uwc.org.pl

                
Kategoria: Ludzie