SPOTKANIE STOWARZYSZENIA W ROKU JUBILEUSZU

         

Członkowie Stowarzyszenia na rzecz odnowy budynku liceum im. Stanisława Staszica spotkali się 10 października w Tarnogórskim Centrum Kultury na dorocznym (ale w roku jubileuszu 140-lecia szkoły szczególnie uroczystym) spotkaniu. W tym roku przyznano wyróżnienia członkom rodzin, których trzy pokolenia związały się ze szkołą oraz absolwentom liceum, którzy mimo, iż ukończyli je niedawno (po 1989 roku), już dali się poznać z wybitnych osiągnięć zawodowych. Spośród wyróżnionych pamiątkowe statuetki odebrali przedstawiciele rodzin: Bednarczyk-Musielak, Bursig, Ćwiok-Duch, Giera-Widera, Jonienc-Połulich, Łazurkiewicz-Banduch, Noglik-Juziuk, Sobota-Piontek, Wąsik-Liberka. Sylwetki indywidualnie wyróżnionych absolwentów (p. prof. Bogny Drozdzowskiej, p. Artura Ganszyńca, p. Justyny Kędzi, p. Anny Musielak-Kubecka, p. Michała Oleszczyka i p. Marcina Tyrola) przedstawiamy w artykułach zamieszczonych poniżej.

 

Wyróżnienia stanowiły drewniane statuetki z inskrypcją: „To drzewo nie rośnie w lesie, bo samo jest całym lasem. W nim mój początek i pamięć (Czesław Miłosz) – z prośbą o pamięć – z zapewnieniem o pamięci”. Wręczali je, wygłaszając laudacje, nauczyciele liceum, którzy z poszczególnymi absolwentami czują się mocno związani (p. Irena Sobota-Piontek, p. Dariusz Nowak, p.Jolanta Marzec, p.Elżbieta Gerlich, p.Kazimierz Sporoń, p. Sylwia Koj). Spotkaniu towarzyszył występ zespołu muzycznego i chóru złożonego z uczniów, absolwentów i nauczycieli liceum pod kierunkiem p. Anny Koj, wspierany przez instrumentalistów z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Eckental pod opieką p. Rudiego Endresa. W części artystycznej spotkania w ludowym tańcu słowackim wystąpiły absolwentki Staszica p. Justyna Michalska, p. Barbara Wieczorek, p. Aleksandra Duda i p. Marcelina Liebner. Popisami wokalnymi zachwyciły zgromadzonych kolejne absolwentki Staszica – p. Marlena Potocka

        

i p. Karolina Szendera. Po występie wokalnym w tańcach według choreografii własnej wystąpili p. Kamil Zdańkowski i p. Katarzyna Sowińska.

 

         

  PROF. BOGNA DROZDZOWSKA

 

  ARTUR GANSZYNIEC

 

  JUSTYNA KĘDZIA


 

Pracuje w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplom lekarza z wyróżnieniem otrzymała w 1995 roku. Odbyła staż w brytyjskich ośrodkach zajmujących się badaniami tkanki kostnej. Na podstawie dysertacji „Prędkość fali ultradźwiękowej i gęstość masy kostnej a właściwości biomechaniczne kości beleczkowej” otrzymała w 1998 roku stopień naukowy doktora nauk medycznych. Na podstawie przedstawionego dorobku naukowego oraz rozprawy „Wpływ menopauzy naturalnej i chirurgicznej (…) na występowanie złamań patologicznych” otrzymała stopień dra hab. n. med. Jej dorobek naukowy stanowi 116 pozycji: artykułów (w tym 26 opublikowanych za granicą) oraz rozdziałów w podręcznikach dla studentów medycyny i stomatologii. Jest wiceprzewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Patologów. Nominację profesorską otrzymała w 2014 roku.  Więcej - biblio.sum.edu.pl/

 

 


ARTUR GANSZYNIEC


Studiował w Szkole Głównej Handlowej na specjalizacji Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Choć z wykształcenia jest analitykiem danych, zawodowo zajmuje się projektowaniem gier wideo i papierowych gier fabularnych. Spod jego rąk wyszedł scenariusz naszego produktu eksportowego, czyli „Wiedźmina". Współtworzył również fabułę do „Wiedźmina 2". Obecnie jest głównym designerem w AT Games. Zaprojektował nagradzaną grę mobilną "Puzzle Craft" i niedawno wydanego "Another Case Solved". Autor gry fabularnej "Wolsung: Magia Wieku Pary". Prowadzi zajęcia z projektowania gier na Politechnice Łódzkiej.

 

 
Ukończyła z wyróżnieniem studia na Polish Open University / Wyższej Szkole Zarządzania, zdobywając tytuł najlepszej studentki. Obroniła pracę magisterską na temat „Innowacyjna kampania reklamowa z udziałem osób niepełnosprawnych - czynniki sukcesu". Jest autorką trzech tomów poetyckich – „Coma” (2005), „Między źrenicami” (2008), „Oni” (2013). W 2011 roku uzyskała tytuł „Człowieka roku” w powiecie tarnogórskim. Jest laureatką wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Człowiek bez barier”. Została uhonorowana nagrodą powiatu tarnogórskiego „Orła i róży”. Więcej - www.mirime.modywzm.pl

 

         

  ANNA MUSIELAK

 

  MICHAŁ OLESZCZYK

 

  MARCIN TYROL


 

Jest absolwentką Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej praca doktorska zatytułowana „Karnawał jako specyficzne doświadczenie wizualne we współczesnej kulturze popularnej” ukazuje synkretyzm karnawału oraz jego ponowoczesną pluralność. Pracuje jako lektor oraz metodyk, prowadząc zajęcia językowe, a także warsztaty i wykłady metodyczne zarówno w Polsce jak i za granicą. Współpracuje z wydawnictwem Oxford University Press jako trener oraz autor materiałów edukacyjnych. Prowadzi szkolenia na konferencjach międzynarodowych orgaznizowanych przez Stowarzyszenia Nauczycielskie takie jak: ETAS Szwajcaria, BELTA Belgia, ETP Wielka Brytania. Współpracuje także z autorami blogów metodycznych (nagroda British Council).

 

 
Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też się doktoryzował. Jest autorem książki „Gorycz wygnania” i współautorem około dwudziestu (w tym tak znaczących jak trzytomowa praca „Mistrzowie kina amerykańskiego”). Od 2003 roku jego recenzje i artykuły krytyczne zamieszczały „Kino”, „Tygodnik Powszechny”, „Przekrój”, „Dwutygodnik”, „Fandor”, „Sight and Sound”. Pisze w dwu językach. Z angielskiego tłumaczył zarówno teksty filmoznawcze, jak i literackie. Współpracuje z dużymi portalami filmowymi w USA. Doświadczenie w organizacji działań artystycznych zdobył m.in. jako dyrektor artystyczny a potem rzecznik festiwalu Off Plus Camera w Krakowie. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Filmowego w Gdyni, najważniejszej imprezy prezentującej film polski.

 

 


MARCIN TYROL

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie a potem aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu i Teatru Dramatycznego w Warszawie. Wystąpił w m.in. spektaklach w reż. Krystiana Lupy, Pawła Miśkiewicza, Radosława Rychcika, Marcina Libera. Występował w rolach filmowych - m.in. w tytułowej roli w filmie Glińskiego „Benek” oraz w epizodach w filmach „80 milionów” Waldemara Krzystka czy „Biała wstążka” Michaela Hanekego, w popularnych serialach „Londyńczycy” czy „Lekarze”. Obecnie pracuje jako coach.